Tips & råd gällande Klimatanläggningar, AC & bilvärmare

Bilvärmare

Att ha en behaglig temperatur hemma är en självklarhet för de flesta. Men konstigt nog har man inte samma krav i bilen. Inte ens yrkesförare. Många som har bilen som arbetsplats kommer flera gånger om dagen till sin iskalla "kontorsstol" utan att kunna klaga hos "fastighetsskötaren". För flertalet människor som använder sin bil i arbetet är detta verklighet, trots att man är medveten om fördelarna att använda en bilvärmare för att sätta sig i en förvärmd bil ger dig självklart en behagligare start på bilfärden men också minskade hälsorisker. Med bilrutorna fria från snö, is och imma blir du också säkrare förare. En förvärmd motor slits betydligt mindre och släpper ut mindre skadliga avgaser. Med en parkeringsvärmare installerad skonar du alltså motorn, miljön, dig själv och din omgivning!

 • En parkeringsvärmare kan med fördel användas året runt. Alla starter med en motortemperatur under normal driftstemperatur är en "kallstart", även sommartid.
 • En bilvärmare tar inte skada av att vara påslagen samtidigt som bilen körs.
 • Det kan i många fall vara en fördel att ha den påslagen till dess att bilmotorns normala drifttemperatur uppnås.
 • En parkeringsvärmare bör sättas igång minst två gånger per månad - även under perioder när den inte används.
 • Använd inte parkeringsvärmaren när bilen står parkerad i slutna oventilerade utrymmen som t.ex. garage.
 • Detta gäller även om parkeringsvärmare aktiveras med fjärr- eller telefonstart.
 • Parkeringsvärmaren får inte vara i drift samtidigt som bränslepåfyllning sker vid bensinstationer eller andra tankanläggningar.
 • Tänk på att värmarens egen avgastemperatur är hög. Använder du värmaren då bilen står parkerad på mycket brandfarliga underlag, t.ex. torrt gräs sommartid bör detta uppmärksammas.

 

Klimatanläggningar och AC

Ozonskiktet i atmosfären skyddar jorden mot skadlig UV-strålning. Men flera kemiska ämnen som vi använder, skadar ozonskiktet. Några av dessa ämnen, främst CFC och HCFC, används fortfarande som köldmedier i olika kylanlägningar. I dagligt tal kallas de freoner och ersätts successivt av miljöanpassade kölmedier som t ex HFC.

 

Vi behöver inte släppa ut så mycket köldmedier om vi har bra anläggningar och ger dem rätt service så att de inte läcker. I nya anläggningar ska alternativa, miljöanpassade köldmedier användas. Det är också viktigt att köldmedierna tas om hand på rätt sätt när anläggningarna skrotas.

 

 • Om du har problem med din klimatanläggning, vänta inte med översyn.
 • Anläggningen bör sättas igång minst två gånger per månad - även under perioder när den inte används.
 • Detta smörjer systemet så att det håller tätt!
 • Om du tycker att effekten försämrats kontakta omgående en certifierad bilverkstad.
 • Om du kan upptäcka skada eller oljeläckage på någon del som du vet tillhör klimatanläggningen eller hör oljud kontakta omgående en certifierad bilverkstad.
 • OBSERVERA! Arbete med bilens klimatanläggning får endast utföras av certifierat företag. Brott mot köldmediekungörelsen är straffbelagt.

HAR DU EN FRÅGA? - LÄMNA DITT DINA UPPGIFTER SÅ ÅTERKOMMER VI.

Ibland har vi svårt att svara i telefon, lämna dina uppgifter så ringer vi upp dig så snart det är lugnare för oss. Vi återkopplar vardagar under våra öppettider.

Ny kund
Kund sedan tidigare

Expertis inom kylbilskonstruktion

Välkommen till Segerlöfs, din pålitliga partner när det kommer till kylbilar. Med vår långa erfarenhet och expertis kan vi hjälpa dig att bygga kylbil som uppfyller dina specifika behov. Drömmer du om att bygg din egen kylbil? Vi guidar dig genom varje steg, från design till färdigställande. Vårt team erbjuder även kylbilsservice för att säkerställa att din kyl bil alltid fungerar optimalt. Oavsett om du behöver kyl till bil eller fullständig service, är vi här för att hjälpa dig.

 

Kvalitetslösningar för kylaggregat bil

På Segerlöfs förstår vi vikten av att ha ett pålitligt kylaggregat bil. Våra tjänster inkluderar inte bara försäljning utan även service av kylaggregat för att säkerställa att ditt system alltid är i toppskick. Vårt team av experter hanterar montering kylaggregat med precision, så att du kan vara trygg i vetskapen om att ditt kylsystem är installerat korrekt.

Segerlöfs Bilutrustning AB
Ovädersgatan 5

418 34 Göteborg

Orgnr. 5562609775

ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-18 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Segerlöfs Bilutrustning AB aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Segerlöfs Bilutrustning AB.