Tips & råd gällande Klimatanläggningar, AC & bilvärmare

Bilvärmare

Att ha en behaglig temperatur hemma är en självklarhet för de flesta. Men konstigt nog har man inte samma krav i bilen. Inte ens yrkesförare. Många som har bilen som arbetsplats kommer flera gånger om dagen till sin iskalla "kontorsstol" utan att kunna klaga hos "fastighetsskötaren". För flertalet människor som använder sin bil i arbetet är detta verklighet, trots att man är medveten om fördelarna att använda en bilvärmare för att sätta sig i en förvärmd bil ger dig självklart en behagligare start på bilfärden men också minskade hälsorisker. Med bilrutorna fria från snö, is och imma blir du också säkrare förare. En förvärmd motor slits betydligt mindre och släpper ut mindre skadliga avgaser. Med en parkeringsvärmare installerad skonar du alltså motorn, miljön, dig själv och din omgivning!

 • En parkeringsvärmare kan med fördel användas året runt. Alla starter med en motortemperatur under normal driftstemperatur är en "kallstart", även sommartid.
 • En bilvärmare tar inte skada av att vara påslagen samtidigt som bilen körs.
 • Det kan i många fall vara en fördel att ha den påslagen till dess att bilmotorns normala drifttemperatur uppnås.
 • En parkeringsvärmare bör sättas igång minst två gånger per månad - även under perioder när den inte används.
 • Använd inte parkeringsvärmaren när bilen står parkerad i slutna oventilerade utrymmen som t.ex. garage.
 • Detta gäller även om parkeringsvärmare aktiveras med fjärr- eller telefonstart.
 • Parkeringsvärmaren får inte vara i drift samtidigt som bränslepåfyllning sker vid bensinstationer eller andra tankanläggningar.
 • Tänk på att värmarens egen avgastemperatur är hög. Använder du värmaren då bilen står parkerad på mycket brandfarliga underlag, t.ex. torrt gräs sommartid bör detta uppmärksammas.

 

Klimatanläggningar och AC

Ozonskiktet i atmosfären skyddar jorden mot skadlig UV-strålning. Men flera kemiska ämnen som vi använder, skadar ozonskiktet. Några av dessa ämnen, främst CFC och HCFC, används fortfarande som köldmedier i olika kylanlägningar. I dagligt tal kallas de freoner och ersätts successivt av miljöanpassade kölmedier som t ex HFC.

 

Vi behöver inte släppa ut så mycket köldmedier om vi har bra anläggningar och ger dem rätt service så att de inte läcker. I nya anläggningar ska alternativa, miljöanpassade köldmedier användas. Det är också viktigt att köldmedierna tas om hand på rätt sätt när anläggningarna skrotas.

 

 • Om du har problem med din klimatanläggning, vänta inte med översyn.
 • Anläggningen bör sättas igång minst två gånger per månad - även under perioder när den inte används.
 • Detta smörjer systemet så att det håller tätt!
 • Om du tycker att effekten försämrats kontakta omgående en certifierad bilverkstad.
 • Om du kan upptäcka skada eller oljeläckage på någon del som du vet tillhör klimatanläggningen eller hör oljud kontakta omgående en certifierad bilverkstad.
 • OBSERVERA! Arbete med bilens klimatanläggning får endast utföras av certifierat företag. Brott mot köldmediekungörelsen är straffbelagt.

Såhär gör du för att lösa problem avseende bilkyla, bilvärmare & båtvärmare

Kontakta Segerlöfs och i samband lämnar du regnr, bil- husbilsmärke eller båtvärmare så får du snabb hjälp.